Göteborg
Huvudkontor - region södra Sverige.

Telefon
031-742 56 00


Mail
info@sini.se


Öppettider
Mån-Fre 07.00-16.00


Postadress
Box 8923
402 73 Göteborg


Leveransadress
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa


Hitta till oss
Karta
Bolagsnr
556311-5103

VAT-nr
SE556311510301

F-skattenr
14-556311-5103

D-U-N-S nr
355873969

Etableringsår
1948

Bankgiro
513-6312

Ägare
SINI Holding AB

Säljare

Kenny Isaksson 031-742 56 07 kenny.isaksson@sini.se
Bengt Angard 031-742 56 08 bengt.angard@sini.se
Niklas Lind 031-742 56 16 niklas.lind@sini.se
Jesper Hagström 031-742 56 06 jesper.hagstrom@sini.se
Anton Hagström 031-742 56 09 anton.hagstrom@sini.se

Teknisk support & kalibrering

Jan Claesson 031-742 56 12 jan.claesson@sini.se

Integritetspolicy

Uppsala
Försäljningskontor - region norra Sverige

Telefon
018-10 00 33


Mail
info@sini.se


Postadress
Box 2038
750 02 Uppsala


Säljare

Svante Karlberg 018-10 00 43 svante.karlberg@sini.se
Sven Lund 018-10 00 51 sven.lund@sini.se

AB Svenska Industri Instrument SINI

Svenska Industri Instrument SINI är en väletablerad leverantör till den svenska marknaden sedan företaget grundades 1948.
Huvudkontor och lager finns i Göteborg samt säljkontor i Uppsala.

Företaget tillhandahåller produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur, nivå och flöde till kunder inom alla typer av branscher. Vi erbjuder kvalitetsprodukter från WIKA Alexander Wiegand som är en innovativ partner med omfattande teknisk kompetens och internationellt godkännande.

Produkter och tjänster

Vi har standardapplikationer med ett brett utbud av produkter från ett stort och välsorterat lager, kundspecifika produktlösningar samt tillhörande tjänster som kontroll, kalibrering, reparation och produktanpassning enligt kundönskemål.

Kvalitet och Miljö

För att säkerställa företagets framgång arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra processer, vår kunskap, vår förmåga och motivation.
Vi strävar efter hög kundnöjdhet genom tillförlitlighet, tillgänglighet, service och kvalitet. Företaget arbetar med ständig förbättring och har ett certifierat Miljö & kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001:2004 och 9001:2008.

WIKA Alexander Wiegand

Sedan 1970 är vi representant i Sverige för WIKA Alexander Wiegand som är en av världens största tillverkare av mekaniska och elektroniska mätinstrument för tryck, temperatur, nivå, kalibrering och flöde. Företaget har tillverkning i Tyskland, Polen, Brasilien, Kina, Indien, Kanada, Schweiz och USA och finns globalt i 75 länder via dotterbolag och representanter.

WIKA tillverkar dagligen över 170.000 enheter och levererar årligen mer än 50 miljoner produkter till fler än 100 länder. Över 600 miljoner instrument från WIKA finns i drift över hela världen. Företaget arbetar med ständig förbättring av sina produktionsprocesser genom Kaizen filosofin. De är certifierade för kvalitetssystem ISO 9001 och ISO/TS 16949, miljöledningssystem ISO 14001 samt för energihanteringssystem DIN ISO 50001. WIKA är ackrediterad mätplats DKD/DAkks enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 för enheterna tryck och temperatur.

WIKA Group

  • WIKA - produkter för tryck och temperatur
  • KSR Kuebler - produkter för nivåmätning
  • Euromisure - produkter för flödesmätning
  • Gayesco - temperaturmätare med multipoint
  • Ettore Cella - tryck- och temperaturvakter
  • DH Budenberg - kalibreringsteknik
  • Mensor - kalibreringsteknik

  wika.com


Kvalitetsledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta kvalitetsmål gällande produkter och tjänster. Alla anställda bidrar i företagets totala resultat med avseende på kvalitet och kundtillfredsställelse.

Uppfyllandet av våra kvalitetsmål är en viktig uppgift för ledningen. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på utfört arbete vid bedömning av personalens prestationer. För att vara en kreativ och innovativ partner för våra kunder förväntar vi att våra leverantörer skall hålla ett lika högt kvalitetsansvar.

För att eliminera fel och orsakerna till fel arbetar vi med förebyggande åtgärder, avvikelserapportering och korrigerande åtgärder. Det finns klara och tydliga riktlinjer för ansvar, befogenhet och arbetsrutiner samt rutiner för ankomstkontroll, avvikelsehantering och reklamationshantering.

För att säkerställa konsekvent hög kvalitet på våra produkter och tjänster, är kvaliteten i leveransen av produkter och material från våra leverantörer av stor betydelse. Vi betraktar våra leverantörer som strategiska partners där vi tillsammans skall uppnå uppsatta mål. Som ett minimikrav förväntas våra leverantörer bevisa att de har ett effektivt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.


Miljöledningssystem

Svenska Industri Instrument har ett certifierat miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2004. Hela verksamheten omfattas av systemet och revideras internt i enlighet med kraven i standarden. Vi arbetar med ständig förbättring för att uppnå uppsatta miljömål för att minska utsläpp till mark, vatten och luft, minska kemikalieanvändningen och mängden av farligt avfall. Externt arbetar vi aktivt för att påverka våra leverantörer att ha ett motsvarande miljöledningssystem med regelbundna förbättringsåtgärder. Internt arbetar vi med regelbunden information för att motivera personalen att agera miljömässigt ansvarsfullt i sina arbeten.

Miljöpolicy

Svenska Industri Instrument SINI säljer produkter och tjänster för mätning av tryck, temperatur, nivå och flöde. Vi strävar efter ständig förbättring genom att minska den miljöpåverkan vår verksamhet innebär. Vi arbetar för att ta miljömedvetna beslut i vår dagliga verksamhet samt genom att påverka våra leverantörer att göra detsamma.

Vi för en öppen dialog om miljöarbete med våra anställda och all personal ska vara väl medveten om vad vårt miljöengagemang innebär. Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling, eftersom detta är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra vårt miljöarbete. Vi försöker i möjligaste mån skydda miljön och påverka våra utsläpp genom förebyggande åtgärder och fungerande rutiner. Eftersom en betydande del av vår miljöpåverkan utgörs av transporter jobbar vi aktivt med effektivisering och samordning av resor. Vi ser gällande miljölagar som en miniminivå och ser självklart till att följa krav från både myndigheter och kunder.