WIKAs sortiment Air2guide är specialanpassade mätinstrument för ventilation och luftkonditionering. Produkterna är främst avsedda för ventilationssystem i industriella och administrativa lokaler samt för tillverkare av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning.

Differenstryckövervakning av filter och fläktar, övertrycksmätning och övervakning av kontrollerade rum, temperaturövervakning i värmeväxlare, mätning av volymflöde och lufthastighet i luftkanaler och luftkonditioneringssystem samt kontroll av luft och brandjalusier

Ventilation Air2-Guide


Värme, vatten & ventilation


Delta difftryckmätare