WIKAs produkter för den hygieniska industrin uppfyller branschens särskilda krav på material, yta kvalitet, säkerhet och anslutning. Produkterna har aseptisk anslutning i hygienisk utformning som överfallsmutter, utvändig rundgänga, clampanslutning, Variventanslutning m.fl enligt gällande SMS, EN, DIN, ISO och ASME BPE. De klarar höga driftstemperaturer i samband med rengöring och ångsterilisering av rörsystem och separatorer med CIP (Cleaning In Place) och SIP (Sterilization-in-Place)

Produkterna måste ha steril, hygienisk anslutning för att undvika föroreningar och rester i processutrustningen som kan orsaka allergiska reaktioner, inflammationer eller andra klagomål.

Sanitary applications


Hygienisk industri


Connections DIN 11864