Tekniska gaser och gasblandningar används i de flesta olika industriella tillämpningar inom forskning och medicinsk utrustning. De används i applikationer för svetsning, rengöring och kylning. Gaserna lagras i flytande eller kondenserad form i cylindrar eller vätskegastankar av skiftande storlekar.

Mätinstrument för tekniska gaser måste uppfylla olika krav på material och design. Fettfria mätsystem för syrgas samt säkerhetsutförande och Ex-klassade produkter. Nivåmätning av gaser i slutna tankar med differenstryckmätare för kryo-teknik.

Level monitoring gas tanks