Marknaden för värme, vatten och ventilationsteknik förändras med större krav på mångsidighet och kvalitet. Produkterna har anpassats för olika typer av värmesystem, kraftvärmeanläggningar, värmepumpar, gaspannor, värmeöverföringar, värmedistribution, ventilationssystem, vattenledningssystem och solvärmeanläggningar

WIKA har ett komplett sortiment för denna marknad med tryckmätare, tryckmätare med elektrisk kontakt, differenstryckmätare, tryckvakter, tryckgivare, instickstermometer, distanstermometer, temperaturgivare samt nivågivare och nivåvakter.

Heating technology


Värme, vatten & ventilation


Ventilation Air2-Guide


Delta difftryckmätare