Mätinstrument för olje- och gasproduktion är tillverkade enligt branschkrav och följer bl.a standarden i ISO 15156 och NACE. Offshoreindustri med oljeplattformar och olje- och gastankfartyg samt onshoreindustrin med olje- och gasledningar. Raffinaderier för framställning av gasol, bensin, flygbränsle, dieselolja, tunga eldningsoljor och asfalt.

Rostfritt och syrafast är standardmaterial men vissa processer kräver specialmaterial som Tantal, Hastelloy, Monel, Duplex, Superduplex, Inconel eller PFA-beklädnad.

Processindustri


Chemical & Petrochemical


Mätare för ATEX-område


Tubeskin temperature