Tillverkning av petrokemiska produkter från olja och naturgas i raffinaderier ställer höga krav på instrumenteringen. Tryck och temperatur skall mätas vid olika processteg som krackning, kondensering och destillering. Hantering av olika gasblandningar och brandfarliga ämnen kräver ATEX-klassade produkter med hög säkerhet.

Rostfritt och syrafast är standardmaterial men vissa processer kräver specialmaterial som Tantal, Hastelloy, Monel, Duplex, Superduplex, Inconel eller PFA-beklädnad.

Processindustri


Chemical & Petrochemical


Tryckförmedlare


Nivåmätare Level