Elkraftproduktion är en process där energi från primära energikällor omvandlas till elektricitet. Storskaliga centraliserade kraftverk som kärnkraft, vattenkraft, kol och gas. Decentraliserade system som värmekraftverk, gasturbinkraftverk, vindkraftverk och biogasanläggningar. Mätinstrument för tryck, temperatur och nivå används inom alla områden med skiftande krav på mätteknik, noggrannhet och säkerhet.

Viktiga mätpunkter finns vid generatorer, transformatorer, turbiner, kompressorer, pumpar, rörsystem och rökgassystem

Power engineering


Renewable Energies


Processindustri


Temperaturgivare