Inom kyltekniken finns många punkter där tryck, temperatur och nivå skall mätas och övervakas. Med ökade krav på kylanläggningar med nya kylmedier och läckagefria system ökar även kvalitetskraven på mätinstrumenten

WIKA har ett omfattande sortiment med specialanpassade produkter för kylteknik. Tryckmätare och differenstryckmätare med tryckområde och temperaturskala anpassad för olika kylmedier. Tryckgivare, tryckvakt, termometrar, temperaturgivare och nivågivare med utvalt material och specialdesign.

Refrigeration


Delta difftryckmätare