Svavelhexafluorid (SF6) är en artificiell oorganisk, färglös, luktfri, och obrännbar gas. Den används som isolermedium i högspänningsutrustning på grund av gasens utmärkta isolerande och ljusbågsläckande egenskaper.

WIKA har ett stort sortiment av specialprodukter för SF6 och är unik på marknaden att erbjuda en komplett produktportfölj. Tryckmätare, tryckvakter, tryckgivare och monitors för gasdensitet. Analys- och kalibreringsinstrument, vakuumpumpar, överföringsenheter, vågar och påfyllningsenheter

Produkter för SF6-gas
SF6-gas solutions


SF6-gas transmitter