Lager och leverans

Det stora och välsorterade lagret är hjärtat i vår verksamhet vilket ger kunden stor valfrihet, mångfald och som garanterar leveranssäkerheten. Lagret består av olika typer av mekaniska och elektroniska mätinstrument för tryck och temperatur för olika branscher, olika behov och olika typer av processer.

Produkterna tillverkas av WIKA Alexander Wiegand i Tyskland och följer gällande svensk, europeisk och amerikansk standard. Som komplement finns tillbehör, monteringskomponenter samt reservdelar.

Leveranser sker dagligen enligt kundens önskemål om transportsätt och specifik leveransadress i Sverige eller utomlands.
Försäljningsvillkor

Nedanstående försäljningsvillkor gäller för inkommande order om inget annat skriftligen har avtalats och bekräftats. Avvikande villkor på kundorder accepteras inte. I övrigt gäller leveransbestämmelser enligt NL 09 och Incoterms.

Inköpsorder

Inköpsorder skall innehålla tydliga uppgifter om debiterings- och leveransadress, ordernummer, referens samt E-postadress för ordererkännande. Kundorder registreras omgående och ordererkännande skickas samma dag till angiven E-postadress.

Leverans- och betalningsvillkor

FCA lager Göteborg, exklusive emballage. Frakt och emballage debiteras till självkostnadspris. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta efter förfallodagen med diskonto + 8%. Leveransförseningar utanför vår kontroll (Force Majeure)

Ändring av kundorder

Vi förbehåller oss rätten att delleverera en order vid leveranstillfället. Varje delleverans betraktas som en enskild leverans och faktureras separat. Vid ändring av bekräftad leveranstid meddelas kunden genom nytt ordererkännande.

Priser

Priser anges i valuta SEK eller EUR och är exklusive moms. Kostnad för frakt och emballage tillkommer. Lägsta ordervärde 200 kr. Garantitid är 12 månader efter leveransdatum om inget annat skriftligen har avtalats.

Annullering

Annullering av order med specialprodukter endast efter överenskommelse och bekräftelse från tillverkaren. Uppstår kostnader i samband med annulleringen kommer detta att debiteras köparen.
Verkstadsarbete

Instrumentverkstaden utför tjänster och modifiering av standardprodukter till kundspecifika produkter. Montering av bakfläns för väggmontage eller frontfläns för panelmontage. Röd märkesvisare, röd ställvisare eller målade röda fält. Byte av standardskala till specialskala i bar/Pascal, bar/psi, kPa, MPa eller handritad skala. Frostskyddat utförande till -40°C för vätskedämpade tryckmätare. Mätare i specialutförande med TON-skala.

Fyllning och montering av tryckförmedlare tillsammans med tryckmätare, tryckgivare eller tryckvakt. Tryckförmedlare för processindustri med silikonoljefyllning eller för sanitär industri med FDA-godkända fyllningsmedier.

Reparation

Instrumentverkstaden utför reparation och renovering av alla typer av mekaniska och elektronisk mätinstrument för tryck och temperatur med fabrikat WIKA. Kostnads- och leveranstidsförslag lämnas och låneinstrument kan erbjudas under reparationstiden. Omfattande reparationer utförs på fabriken i Tyskland.

Fyll i rapporten nedan, skriv ut och skicka rapporten tillsammans med returleveransen till:

AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa

Returrapport    Returrapport (eng)Kalibrering tryck

Kalibrering av tryckmätare, tryckgivare och tryckvakter utförs med mycket noggrann kalibreringsutrustning i separat, klimatanpassat mätrum. Utrustningen kan generera, mäta och registrera tryck från 6 mbar till 600 bar och undertryck från -6 mbar till -1000 mbar. Kalibreringen sker enligt kalibreringsprocedur EN 837-1 och styrs av programvara som registrerar och lagrar uppmätta värden samt skriver ut testprotokoll.

Kalibreringstjänster

Kalibrering kan utföras i samband med köp av ny produkt eller på kundens inskickade instrument. Kalibrering med 5 mätpunkter för instrument med noggrannhetsklass från 1,0%. Kalibrering med 10 mätpunkter för instrument med noggrannhetsklass från kl.0,6% till kl.0,1%. Kalibreringen kompletteras med utskrift av Testprotokoll med spårbarhet. Kalibreringarna lagras i databas för påminnelse till kunden om löpande årlig omkalibrering.


Produktblad kalibreringKalibreringsinstrument

För tryckområde max 100 bar används Pressure Controller med olika precisionstryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,01%. För tryckområde mellan 100 och 600 bar används komperationspump tillsammans med Processkalibrator och precisionstryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,25%.

Kompletterande instrument

För kompletterande mätningar används precisionsmultimeter för kontroll av utsignal från tryckgivare samt väderstation för mätning av temperatur, luftfuktighet och atmosfärstryck.

Spårbarhet

Samtliga instrument har spårbar kalibrering till DKD WIKA D-K-15105-01-00.

Kalibreringsrutiner

Särskilda rutiner enligt kvalitetsmanual finns för val av mätdon, spårbarhet, mätdonsregister, registrering, märkning, underhåll, förvaring samt kontroll av kalibreringsdatum.

Retur för kalibrering

Produkter som skickas in till oss för kalibrering skall följas av en kalibreringsrapport. Rapporten skall innehålla information om företag, kontaktperson, kontaktuppgifter samt uppgift om vilket media som använts med produkten. Produkten skall vara rengjord och bortmonterad från eventuella konsoller och hållare. Tryckadaptrar och nipplar skall vara bortplockade.


Viktig information

Fyll i rapporten på datorn, skriv ut och lägg rapporten tillsammans med returleveransen och skicka till:

AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa.

KalibreringsrapportTest Report EN 10204-2.2

Lagerförd produkt

Kan utfärdas på lagerförd produkt gällande material, mätnoggrannhet, specifik egenskap eller som generellt intyg (State-of-the-art).

Intygen utfärdas av SINI per orderposition med uppgift om kundens namn, ordernummer, produktbeskrivning samt beskrivning av intygets art.


EN 10204-2.2 vid lagerförd produkt
Generellt intyg Generellt intyg (State-of-the-art)
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar enligt NACE MR0175 eller MR0103
Material Specifikation på material PTFE för packning
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet
Mätnoggrannhet Kontroll och bekräftelse av mätnoggrannhet
IP-klass Bekräftelse på IP-klass
Fettfri för syrgas Bekräftelse på att en produkt är fettfri för syrgas


Test Report EN 10204-2.2

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande material, mätnoggrannhet, specifik egenskap eller som generellt intyg (State-of-the-art).

Intygen utfärdas av WIKA per orderposition med produktbeskrivning samt beskrivning av intygets art.


EN 10204-2.2 vid tillverkningsprodukt
Generellt intyg Generellt intyg (State-of-the-art)
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar NACE MR0175 eller MR0103
Läckage Bekräftelse på genomförd läckagetest
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet
Silikonfri Bekräftelse att en produkt är silikonfri
Stabilitet Tryck och stabilitetstest
Ursprungsland Material från EU/CH/USA
IP-klass Bekräftelse på IP-klass
Fyllning FDA-intyg för fyllning
Ytfinish Ytfinishintyg Ra
Fettfri för syrgas Bekräftelse på att en produkt är fettfri för syrgas


Inspection Certificate EN 10204-3.1

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande material, mätnoggrannhet, trycktest och läckagetest.

Certifikaten utfärdas av WIKA per artikelposition med produktbeskrivning samt beskrivning av certifikatets art. Certifikaten debiteras som extrakostnad eller ingår som tilläggsdel i produktpriset


EN 10204-3.1 vid tillverkningsprodukt
Material Metalliskt medieberörda delar
Material Metalliskt medieberörda delar inkl kemisk analys
Material Metalliskt medieberörda delar enligt NACE MR0175
Mätnoggrannhet Bekräftelse på mätnoggrannhet och noggrannhetsklass
Trycktest Tryck- och belastningstest med högsta tryck under 15 minuter
Läckage Läckagetest med helium


Testcertifikat EN 10204-3.1 och DKD

Tillverkningsprodukt

Kan utfärdas på produkt i samband med beställning och tillverkning gällande mätnoggrannhet och spårbarhet.

Certifikaten utfärdas av WIKA per artikel med produktbeskrivning samt beskrivning av certifikatets art. Certifikaten debiteras som extrakostnad eller ingår som tilläggsdel i produktpriset.


EN 10204-3.1 eller DKD vid tillverkningsprodukt
Mätnoggrannhet tryck Kalibreringsprotokoll EN 10204-3.1 med 10 mätpunkter
Mätnoggrannhet tryck DKD-certifikat med 10 mätpunkter och spårbarhet
Mätnoggrannhet temp Kalibreringsprotokoll EN 10204-3.1 med 3 mätpunkter
Mätnoggrannhet temp DKD-certifikat med 10 mätpunkter och spårbarhetATEX

ATEX betyder Atmosphére Explosible och handlar om klassning av explosionsfarliga områden (1999/92/EG). ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.

Information om ATEX


CE PED

Pressure Equipment Directive PED 97/23/EC och AFS 1999:4. Elektroniska mätinstrument för tryck, temperatur och nivå har CE-märkning. Mekaniska tryckmätare har CE-märkning vid tryck > 200 bar. Övriga mekaniska produkter och delar tillhör kategori Art 3 (3) och påverkas inte av direktivet eller AFS 1999:4. Dessa produkter är inte CE-märkta.

Information CE PED


IECEx

IECEx är en internationell certifiering av farliga områden på samma sätt som ATEX. IECEx klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.GL

DNV GL är en hopslagning av Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd AG. Verksamheten består bland annat i klassning av fartyg och certifiering av säkerhetssystem för marina installationer. GL-intyg finns för godkända tryckmätare, tryckgivare, tryckvakter och nivåvakter.FDA

Food and Drug Administration är USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet med ansvar för mat , kosttillskott, läkemedel, kosmetika, medicinsk utrustning , radioaktivt strålande utrustning samt blodprodukter. FDA-intyg finns för godkända fyllningsmedier i tryckförmedlare och tryckgivare såsom glycerin, mineralolja och syntetisk olja.EHEDG

European Hygienic Engineering & Design Group är ett konsortium av tillverkare av livsmedelsindustrier och utrustning med syfte att främja hygien vid bearbetning och förpackning av livsmedelsprodukter. EHEDG-intyg finns för godkända tryckförmedlare, tryckgivare, tryckvakter, temperaturgivare och nivåmätare för hygienisk industri.3-A

3-A Sanitary Standards är ett oberoende bolag i USA för kontroll och reglering av avancerad hygienisk utrustning för mat, dryck och läkemedelsindustrin för att främja livsmedelssäkerheten och folkhälsan. 3-A-intyg finns för godkända tryckförmedlare, tryckgivare, tryckvakter, temperaturgivare och nivåmätare för hygienisk industri.SIL

Safety Integrity Level (SIL) är ett mått på prestanda och säkerhetsnivå för elektriska och elektroniska apparater och instrument. Bygger på IEC 61508 fyra SIL standards med SIL 4 som den mest pålitliga och SIL 1 som den minst.GOST

GOST är regionala standarder som förvaltas av Euro-Asian rådet för standardisering, metrologi och certifiering. De omfattar energi, olja, gas, miljöskydd, bygg, transport, telekommunikation, gruvdrift, livsmedel och andra industrier. GOST standard används i Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Kazakstan, Azerbajdzjan, Armenien, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Georgien och Turkmenistan.EAC

EAC är den nya beteckningen på den tidigare märkningen GOST-R för leveranser till Ryssland, Kazakstan och Vitrysslan. Ett EAC-intyg bekräftar att produkten uppfyller kraven i de tekniska bestämmelserna i tullunionen. Huvudsakligen gäller certifieringen industriell utrustning för livsmedel, kemikalier, olja & gas, bygg & entreprenad, mekanisk industri och elektronisk utrustningEAC Ex

EAC Ex är samma typ av certifiering som EAC men för explosionsskydd och säkerhet i instrumentering i explosiva atmosfärer. Motsvarande ATEX och IECEx. Samtliga WIKAs produkter för Ex-miljö är certifierade enligt EAC Ex.FM

FM Approvals är en internationellt ledande organisation i USA inom certifiering och godkännande av explosionsskydd och säkerhet i instrumentering i explosiva atmosfärer. Motsvarande ATEX och IECEx.UL

Underwriters Laboratories (UL) är ett certifieringsföretag i USA som godkänner att produkten uppfyller kraven på teknik och säkerhet för elektriska apparater och komponenter.CSA

Canadian Standards Association är ett organ i Kanada för bl.a. explosionsskydd och säkerhet i instrumentering i explosiva atmosfärer. Motsvarande ATEX och IECEx.Nespsi

National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation är ett organ i Kina för explosionsskydd och säkerhet i instrumentering i explosiva atmosfärer. Motsvarande ATEX och IECEx.Kosha

Korea Occupational Safety and Health Agency (Kosha) är är ett organ i Sydkorea för explosionsskydd och säkerhet i instrumentering i explosiva atmosfärer. Motsvarande ATEX och IECEx.KTL

Korea Testing Laboratory är ett certifieringsorgan i Korea för test och utvärdering av teknik och produkter för att öka inhemska företags kvalitet på varor och tjänster.Inmetro

National Institute of Metrology, Quality and Technology är ett institut i Brasilien för stöd för inhemska företag, att öka sin produktivitet och kvalitet på varor och tjänster.NSF

National Sanitation Foundation är en oberoende, ackrediterad organisation i USA som har i uppdrag att skydda och förbättra den globala folkhälsan. De utvecklar normer samt testar och certifierar produkter och system.USP

U.S. Pharmacopeia är en vetenskaplig ideell organisation i USA som sätter standarder för identitet, styrka, kvalitet och renhet av läkemedel och livsmedelsingredienser som tillverkas, distribueras och konsumeras i hela världen.


Viktig information

Fyll i rapporten på datorn, skriv ut och lägg rapporten tillsammans med returleveransen och skicka till:

AB Svenska Industri Instrument
Exportgatan 38 D
422 46 Hisings-Backa.

Returrapport    Returrapport (eng)

Retur och reklamation

Felbeställda varor eller överblivet material krediteras med returavdrag om lägst 30%. Är varan inte i fullgott skick eller om det inte finns möjlighet till ny avsättning är returavdraget lägst 50%. Skall returnerad vara återställas eller justeras tillkommer returavdrag för arbetskostnad och förbrukningsmaterial. Vid retur av nyligen felbeställd normal lagervara utgår inget returavdrag. Specialbeställda varor, utförda fakturerade tjänster samt frakt och emballage krediteras ej. Vid godkänd reklamation, vid felleverans eller vid dubbelleverans krediteras hela fakturan, inkl. tjänster, frakt och emballage.

Krav vid retur

Vid retur av varor skall ansvarig säljare kontaktas samt följas av en returrapport med uppgift om varan, kontaktuppgifter, returorsak och önskad åtgärd. Returnerad vara skall vara oanvänd och i fullgott skick samt vara förpackad i sin originalförpackning. Uppfylls ej dessa krav kommer avdrag att göras i samband med kreditfakturan.

Undersökningskostnad

En undersökningskostnad på 300 kr kan tillkomma vid retur och reklamation om produkten måste undersökas för att fastställa felorsak. Avgiften tas bort vid nybeställning eller vid godkänd reparationskostnad.